BAND OF BROTHERS (B.O.B)

BAND OF BROTHERS (B.O.B)

Tuesday, October 18, 2016

> PAYMENT LISTING AND %tage

1.LILY
- Jawi
 • Elaun = -
 • %      = RM34.02

- paya besar
 • Elaun = -
 • %      = RM55.98

- dtag
 • Elaun =RM40
 • %      = RM46.80

- sg.nibong
 • Elaun = -
 • %      = RM89.46

- parit buntar
 • Elaun = -
 • %      =RM2

TOTAL AMOUNT = RM268.26- PAID
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.POJI
- Jawi
 • Elaun = -
 • %      = RM34.02

- paya besar
 • Elaun = -
 • %      =RM55.98

- dtag
 • Elaun = -
 • %      = RM46.80

- sg.nibong
 • Elaun = -
 • %      = RM86.46

- parit buntar
 • Elaun = -
 • %      = RM2
TOTAL AMOUNT = RM225.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.MAWI
- Jawi
 • Elaun =RM40
 • %      =RM34.02

- paya besar
 • Elaun =RM40 PAID
 • %      =RM55.98

- dtag
 • Elaun =RM80
 • %      =RM46.80

- sg.nibong
 • Elaun = -
 • %      = RM89.46

- parit buntar
 • Elaun = -
 • %      =RM2
TOTAL AMOUNT = RM348.26 - PAID

---------------------------------------------------------------------------------------------------

4.BAHA
- Jawi
 • Elaun =RM40 PAID
 • %      = RM17.01

- paya besar
 • Elaun =RM40 PAID
 • %      =RM27.99

- dtag
 • Elaun =RM80
 • %      = RM23.40

- sg.nibong
 • Elaun = -
 • %      = RM44.73

- parit buntar
 • Elaun =RM40
 • %      = RM1
TOTAL AMOUNT = RM234.13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.SAFUAN
- Jawi

 • Elaun =RM40 PAID
 • %      =RM17.01
- paya besar
 • Elaun = -
 • %      = RM27.99

- dtag
 • Elaun = -
 • %      = RM23.40

- sg.nibong
 • Elaun =RM40
 • %      = RM44.73

- parit buntar
 • Elaun = -
 • %      = RM1
TOTAL AMOUNT = RM154.13

--------------------------------------------------------------------------------------------------

6.FARID
- Jawi
 • Elaun = -
 • %      =RM17.01

- paya besar
 • Elaun = -
 • %      = RM27.99

- dtag
 • Elaun = -
 • %      = RM23.40

- sg.nibong
 • Elaun = -
 • %      =RM44.73

- parit buntar
 • Elaun = -
 • %      = RM1
TOTAL AMOUNT = RM114.13
--------------------------------------------------------------------------------------------------

7.AMIN
- Jawi
 • Elaun = RM40
 • %      = RM17.01

- paya besar
 • Elaun = -
 • %      = RM27.99

- dtag
 • Elaun =RM80
 • %      = RM23.40

- sg.nibong
 • Elaun = -
 • %      = RM44.73

- parit buntar
 • Elaun =RM40
 • %      =RM1
TOTAL AMOUNT = RM274.13
------------------------------------------------------------------------------------------------

8.YUHAIRIS
- Jawi
 • Elaun = -
 • %      = RM3.78

- paya besar
 • Elaun = -
 • %      = RM6.22

- dtag
 • Elaun = -
 • %      = RM5.20

- sg.nibong
 • Elaun = -
 • %      = RM9.94

- parit buntar
 • Elaun = -
 • %      =RM0.20
TOTAL AMOUNT = RM25.34
--------------------------------------------------------------------------------------------------

9.MARIWAN
- Jawi
 • Elaun = -
 • %      = RM3.78

- paya besar
 • Elaun = -
 • %      = RM6.22

- dtag
 • Elaun =RM80
 • %      = RM6.22

- sg.nibong
 • Elaun = -
 • %      = RM9.94

- parit buntar
 • Elaun =RM40
 • %      = RM0.20
TOTAL AMOUNT = RM146.36

--------------------------------------------------------------------------------------------------

10.FARIS
- Jawi
 • Elaun =RM40 PAID
 • %      = RM3.78

- paya besar
 • Elaun = -
 • %      = RM6.22

- dtag
 • Elaun =RM80
 • %      = RM6.22

- sg.nibong
 • Elaun =RM40
 • %      = RM9.94

- parit buntar
 • Elaun =RM40
 • %      =RM0.20
TOTAL AMOUNT = RM186.36

----------------------------------------------------------------------------------------------------

11.SYARIMAN
- Jawi
 • Elaun = -
 • %      = RM3.78

- paya besar
 • Elaun = -
 • %      = RM6.22

- dtag
 • Elaun = -
 • %      = RM5.20

- sg.nibong
 • Elaun = -
 • %      = RM9.94

- parit buntar
 • Elaun = -
 • %      =RM0.20
TOTAL AMOUNT = RM25.34
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


12.IK.
- Jawi
 • Elaun =RM40 PAID
 • %      =RM3.78

- paya besar
 • Elaun = -
 • %      = RM6.22

- dtag
 • Elaun = -
 • %      = RM5.20

- sg.nibong
 • Elaun = -
 • %      = RM9.94

- parit buntar
 • Elaun = -
 • %      = RM0.20
TOTAL AMOUNT = RM25.34

> EVENT SK PARIT BUNTAR

PROJEK
__________
1.Shooting rangeSetelah tolak 20%
__________________

Keuntungan = RM181.20

(-) Elaun   x4  RM 160
- baha
-amin
-faris
-mariwan
                      RM21.20
(-) Hadiah   = RM10     
 
                      RM11.20
                     ________

ELAUN

- BAHA              RM40
-AMIN               RM40
-MARIWAN       RM40
-FARIS              RM40

%

SHARE PARTNER
----------------------------
1.MAWI RM1000
18%=RM2
2.LILY RM1000
18%=RM2
3.POJI RM1000
18%=RM2
4.SAFUAN RM500
9%=RM1
5.AMIN RM500
9%=RM1
6.FARID RM500
9%=RM1
7.BAHA RM500
9%=RM1
8.YUHAIRIS RM100
2%=RM0.20
9.MARIWAN RM100
2%=RM0.20
10.FARIS RM100
2%=RM0.20
11.SYARIMAN RM100
2%=RM0.20
12.NATRAH* RM100
2%=RM0.20


> EVENT SK PARIT BUNTAR

PROJEK
__________
1.Shooting rangeSetelah tolak 20%
__________________

Keuntungan = RM181.20

(-) Elaun

(-) Hadiah     = RM10

> PREPAIRATION WCA 2016Amount charge = RM392

Sunday, October 16, 2016

> EVENT KARNIVAL KOKURIKULUM SKSN

PROJEK
_________
1.Nerf shooting Target
2.Soccer kick
3.Archery


SETELAH TOLAK % SEKOLAH

KEUNTUNGAN = RM627
(-) ELAUN x2    =  RM 80
- safuan
- faris  
- Adik Hakimi      RM20  
                             _________
                              RM527
(-) Hadiah            RM  30
- archeryRm10
- soccer kickRM10
- Nerf shoot tgetRM10
                             __________
                              RM497
                            _________
                            _________

Elaun
- SAFUAN archery  RM40
- FARIS Soccer kick RM40
%

SHARE PARTNER
----------------------------
1.MAWI RM1000
18%=RM89.46
2.LILY RM1000
18%=RM89.46
3.POJI RM1000
18%=RM86.46
4.SAFUAN RM500
9%=RM44.73
5.AMIN RM500
9%=RM44.73
6.FARID RM500
9%=RM44.73
7.BAHA RM500
9%=RM44.73
8.YUHAIRIS RM100
2%=RM9.94
9.MARIWAN RM100
2%=RM9.94
10.FARIS RM100
2%=RM9.94
11.SYARIMAN RM100
2%=RM9.94
12.NATRAH* RM100
2%=RM9.94> EVENT DTAG LEAGUE SERIES-PENGIRAAN

     OPEN  13 TEAM X RM70       = RM910
(+)JUNIOR 19 TEAM X RM30     = RM570
                                                         _________
                                                          RM1480
(-) MARSHALL                                RM   530
                                                         _________
                                                          RM950
(-) HADIAH OPEN                           RM420
- 1st RM250
- 2nd RM150
- 3rd RM20                                      ________
                                                         RM530
(-) HADIAH JUNIOR                       RM270
- 1st RM150
- 2nd RM100
- 3rd RM20                                     ________
                                                         RM260
                                                        _________
                                                        _________
                 

MARSHALL
_____________
1.AKIM   = RM30 Paid
2.IJAN     = RM30 paid
3.ARIF    = RM30 paid
4.E1   x2     = RM80
5.MAWI x2= RM80
6.LILY    = RM40
7.BAHA  x2= RM80
8.AMIN x2 = RM80
9.FARIS  x2= RM80
                      ________
                       RM530
                      ________
                                                     
  %SHARE PARTNER
----------------------------
1.MAWI RM1000
18%=RM46.80
2.LILY RM1000
18%=RM46.80
3.POJI RM1000
18%=RM46.80
4.SAFUAN RM500
9%=RM23.40
5.AMIN RM500
9%=RM23.40
6.FARID RM500
9%=RM23.40
7.BAHA RM500
9%=RM23.40
8.YUHAIRIS RM100
2%=RM5.20
9.MARIWAN RM100
2%=RM5.20
10.FARIS RM100
2%=RM5.20
11.SYARIMAN RM100
2%=RM5.20
12.NATRAH* RM100
2%=RM5.20

> EVENT PAYA BESAR - PENGIRAAN

PROJEK
_________

1.ARCHERY
2.PAINTBALL

KEUNTUNGAN = RM470

(-) 30% sekolah = RM141
                              ________
                                RM329
(+) Tunai                RM  85
                              ________
                                RM414
(-) Elaun 40x2       RM   80
                              _________
                                RM334
(-) Hadiah              RM   23
                               ________
 JUMLAH               RM311
                               ________
                               ________-mawi =RM40 paid
- baha = RM40 paid


% pelabur
_SHARE PARTNER
----------------------------
1.MAWI RM1000
18%=RM55.98
2.LILY RM1000
18%=RM55.98
3.POJI RM1000
18%=RM55.98
4.SAFUAN RM500
9%=RM27.99
5.AMIN RM500
9%=RM27.99
6.FARID RM500
9%=RM27.99
7.BAHA RM500
9%=RM27.99
8.YUHAIRIS RM100
2%=RM6.22
9.MARIWAN RM100
2%=RM6.22
10.FARIS RM100
2%=RM6.22
11.SYARIMAN RM100
2%=RM6.22
12.NATRAH* RM100
2%=RM6.22

Wednesday, October 12, 2016

>ORGANISASI BOB HUNTERZ

Penasihat:Tuan Mohd. Fauzi Halim
Kewangan:Mejar Ikwan Sulaiman
Pegawai Peralatan:
- Memanah:
- Paintball
- Nerf

Pengawai Pengangkutan:
Pegawai Hadiah:
Pengurus kejohanan:
Publisiti:
Pengurus program:
Kejurulatihan:
Marshall:Wednesday, October 5, 2016

>


DART TAG LEAGUE SERIES 2016Junior league single elimination
http://challonge.com/tournaments/bracket_generator?ref=hi3LCcJF8b