BAND OF BROTHERS (B.O.B)

BAND OF BROTHERS (B.O.B)

Sunday, August 28, 2016

> EVENT JAWI- Pengiraan


Event jawi 27/8/2016 sabtu
-------------------------------------------
-nerf
-memanah

Bayaran elaun
1.Ikwan
2.Baha
3.Mawi
4.Safuan
5.Amin
6.Faris

RM40x6=RM240

-------------------------------------------
Jumlah kutipan= RM556


Tolak Perbelanjaan
--------------------------------
Elaun             =RM240
% Sekolah     =RM89
Hadiah          = RM38
                       --------------
                          RM367
                       --------------


Jumlah bersih :
--------------------------

Jum. kutipan - Jum.perbelanjaan

RM556 - RM367


=RM189#
--------------SHARE PARTNER
----------------------------
1.MAWI RM1000
18%=RM34.02
2.LILY RM1000
18%=RM34.02
3.POJI RM1000
18%=RM34.02
4.SAFUAN RM500
9%=RM17.01
5.AMIN RM500
9%=RM17.01
6.FARID RM500
9%=RM17.01
7.BAHA RM500
9%=RM17.01
8.YUHAIRIS RM100
2%=RM3.78
9.MARIWAN RM100
2%=RM3.78
10.FARIS RM100
2%=RM3.78
11.SYARIMAN RM100
2%=RM3.78
12.NATRAH* RM100
2%=RM3.78

RM5500k


?÷RM5500K×100=?%

7056476373-cimb
NADZRI ISMAWI B. NERUDIN

------------------------------------------------
AKAUN AHLI (ELAUN)
-----------------------------------
Baki belum dituntut.
1.AMIN=RM10
2.
3.
4.